Papirløs skilsmisse og skilsmissesæreje – en tanke

ret og råd

Hvordan ser det juridiske billede ud for ægteskaber i det 21. århundrede? Hvad er vigtigt i en tid med papirløs skilsmisse – er skilsmissesæreje stadig aktuelt? Papirløs skilsmisse er en måde hvorpå et par går fra hinanden, men stadig bibeholder de juridiske forpligtigelser og fordele forbundet med et ægteskab. Det betyder at parterne hverken separeres eller skilles. Men hvordan skal et eventuelt bo opdeles? Ved et papirløs skilsmisse, bliver gensidige aftaler imellem parterne altafgørende. Det er op til parterne selv at aftale hvordan boet splittes op. Fordi det er papirløst vil en skilsmissesæreje ikke gøre sig juridisk gældende. Hvis parterne har stiftet fælles gæld, hæfter begge parter således ligeligt for gælden, med mindre det kan lade sig gøre at få en aftale i stand med kreditor om, at den ene part fuldt overtager den samlet gæld. Ligeledes skal partnerne indbyrdes aftale hvem der fortsat får lov til at blive boende i en eventuel fælles lejlighed, selv hvis den står som skilsmissesæreje hos én af parterne. Hvis der opstår strid, kan byretten afgøre hvem som får lov til at blive boende, ud fra hvilken part som har størst behov for at blive boende.
Hvis det ikke kan lade sig gøre for parterne at nå til enighed om delingen af større erhvervelser, kan skifteretten beslutte hvordan de fælles ejendele tilfalder. Igen er det, fordi det er papirløs skilsmisse, ikke noget som bliver afgjort ved skilsmissesæreje.
Det er samtidig vigtigt at huske, at livsforsikringer og testamenter skal rettes til ved den papirløse skilsmisse. Hvis der er oprettet et testamenter som tilgodeser den anden part, eller hvis parterne har indsat hinanden som tilgodehavende i livsforsikringer eller lignende, vil disse ikke automatisk blive tilpasset den nye civilstand.
Mange glemmer at skilsmissesæreje først gør sig gældende, når det ikke er et papirløs skilsmisse, men en reel skilsmisse. Ved den papirløse skilsmisse er parterne i juridisk forstand stadig gift, og hæfter stadig for fælles forpligtelser – herunder gæld. Skilsmissesæreje er et juridisk dokument som først træder i kraft ved en juridisk skilsmisse. Formålet med skilsmissesæreje er at klart definere hvem der får ved en skilsmisse, men hvis ikke skilsmissen er juridisk, bliver parterne nødt til selv af aftale indbyrdes hvordan boet skal opdeles. Det betyder at den juridiske sikkerhed forbundet med skilsmissesæreje bortfalder hvis ikke skilsmissen bliver gjort officiel.
Det skal understreges at artiklen er et udtryk for skribentens egen udlægning af loven. Der opfordres stærkt til at søge professionel juridisk rådgivning – eksempelvis hos Ret & Råd.

Related posts