Det socialpædagogiske arbejde hjælper borgere til at få et værdigt og meningsfuldt liv

Kommende og nuværende familier kan få støtte hos Holmegaardshuset

Socialpædagogik er et område inden for det pædagogiske felt, som arbejder med at skabe forandring i det enkelte menneskes liv. Målet med dette er at hjælpe individet til et bedre liv, hvilket vil man typisk gøre gennem en indsats tilpasset den enkeltes behov med fokus på udvikling og forandring.

Socialpædagogikken er orienteret mod udsatte eller marginaliserede borgere, såsom socialt udsatte, anbragte børn og unge, stofmisbrugere, hjemløse og børn og voksne med fysiske eller psykiske handicap. Et opholdssted, behandlingstilbud eller værested vil dog typisk kun tage imod en specifik gruppe af udsatte borgere, eksempelvis forældre og spædbørn eller unge under 18 år.

Et citat, som virkelig rammer kernen i det socialpædagogiske arbejde, er følgende fra Socialpædagogernes 16. kongres i 2014:

Socialpædagogers unikke kompetence er, at møde det enkelte menneske, der hvor det er, og opbygge en relation. Den gode relation betyder, at socialpædagogen har helt særlige muligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle det enkelte menneskes potentiale og leve et liv med muligheder. Den socialpædagogiske kerneydelse er baseret på teoretisk viden, erfaringer og værdier.

Det er altså i høj grad et fag, hvor man får mulighed for at skabe positiv forandring for andre mennesker. Hvis du interesserer dig for socialt arbejde, bør du overveje, om ikke socialpædagogikken kunne være noget for dig.

Hvordan kommer jeg til at arbejde med socialpædagogik – og hvor kan jeg arbejde henne?

Der er en del pædagogiske uddannelser, som kan kvalificere dig til at arbejde med udsatte og marginaliserede borgere med fokus på forskellige områder.

Et par af disse er bachelor i pædagogik, cand.pæd. i pædagogisk antropologi, cand.pæd. i pædagogik, den pædagogiske assistentuddannelse og lignende. Hvis man gerne vil specialisere sig inden for et specifikt område af socialpædagogikken kan det give mening at opkvalificere sig med en diplomuddannelse inden for eksempelvis læsevanskeligheder, sproglig udvikling eller psykiatri, eller tage et kursus med fokus på ADHD, modtagelse af tosprogede børn, sagsbehandling og så videre.

Som socialpædagog vil du kunne arbejde på behandlingstilbud, væresteder og opholdssteder.

Hvis du gerne vil arbejde på et opholdssted for børn, unge og familier, så vil det være oplagt for dig at søge et job hos Holmegaardshuset. Holmegaardshuset tilbyder ophold til kommende og nuværende familier og udsatte børn og unge. Det varierer meget, hvad den enkelte borgers ophold er orienteret mod, men hvis man skal sige noget mere generelt om Holmegaardshusets arbejdsområder er det typisk at skabe og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, misbrug i forbindelse med forældreskab, støtte til at kunne varetage et barns behov, støtte til udvikling af kognitive og følelsesmæssige kompetencer hos småbørn, samt krisebehandlingsarbejde og støtte til personlig-, social og uddannelsesmæssig udvikling for anbragte unge.

Det er ikke altid, at der er en ledig stilling hos opholdsstedet, men i de tilfælde opfordrer de interesserede til at sende en uopfordret ansøgning.

Holmegaardshuset har alle deres regnskaber liggende offentligt tilgængelige på nettet, så hvis du gerne vil blive klogere på deres økonomiske situation, inden du søger et job hos dem, kan du gøre det ved at trykke på linket.

Related posts